Aanleg openbaar gebied bij Gymworld

08/06/2020

De bouw van Gymworld is bijna klaar. Komende weken wordt gewerkt aan de aanleg van het omliggende openbare gebied, aansluitend aan de bestaande verharding ter hoogte van Cultuurpodium De Boerderij. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:

Fase 1: Het terrein ter hoogte van het gebouw, oplevering 17 juli

Tijdens deze werkzaamheden wordt de (tijdelijke) langzaam verkeerroute langs het werkterrein van De Boerderij naar de Verlengde Meerzichtlaan en vice versa afgesloten. Fiets- en voetgangers worden omgeleid over het fietspad langs de Amerikaweg.

Fase 2: Resterende terrein, oplevering begin september

Tijdens deze fase wordt de route van De Boerderij naar de Verlengde Meerzichtlaan en vice versa weer opengesteld.