Nieuws


Afsluiting Europatunnel en tunnel Amerikaweg (03/08/2020)

Vanwege werkzaamheden worden de Europatunnel en de tunnel in de Amerikaweg tijdelijk afgesloten.

Tunnelbak Europaweg

  • Dinsdagavond 11 augustus: afgesloten voor verkeer in de richting van de Afrikaweg (richting Den Haag).
  • Woensdagavond 12 augustus: afgesloten voor verkeer in de richting van de Australiëweg (richting Utrecht).

De afsluitingen duren beide dagen van 19.30 tot 23.30 uur. Het verkeer wordt bovenlangs de tunnelbak via de Europaweg (om)geleidt.

Tunnel Amerikaweg

Donderdag 13 augustus wordt de tunnel in de Amerikaweg tussen 9.30 en 12.00 uur afgesloten ter hoogte van de Afrikaweg.

De afsluiting van de Europatunnel en de tunnel in de Amerikaweg is nodig omdat de afwateringsgoten en de riolering moeten worden gereinigd.

Tunnelbak Europaweg


Herinrichting N206 Middelweg Zoetermeer / onderhoud van 3 fietsbruggen (22/07/2020)

In opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt de N206 (Middelweg) tussen Zoetermeer en Stompwijk in beide richtingen afgesloten in verband met het plaatsen en verwijderen van drie noodbruggen. Verkeer wordt via de A4 en A12 omgeleid middels gele bebording. De afsluitingen vinden plaats van:

  • Dinsdag 28-07-2020 / 20.00 uur tot woensdag 29-07-2020 / 06.00 uur
  • Maandag 07-09-2020 / 20.00 uur tot dinsdag 08-09-2020 / 06.00 uur

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de Provincie Zuid-Holland via 070–4416622.


Fietsenstallingen & coronamaatregelen (19/06/2020)

De fietsenstallingen vormen een belangrijke schakel in de woon-werk en openbaar vervoer-keten voor vele medewerkers in de zorg en andere cruciale beroepsgroepen. Omdat belangrijke (winkel)voorzieningen in het Stadshart open zijn, kunnen hun medewerkers, klanten en ook bewoners gebruik maken van de fietsstallingen. Wel zijn de openingstijden enigszins aangepast. Voor iedereen die zijn fiets wil parkeren geldt: houd 1,5 meter afstand en help mee aan een veilige situatie voor de medewerkers en andere fietsers.

Aangepaste openingstijd

  • Fietsenstalling Rokkeveen is op zaterdag gesloten (er wordt verwezen naar Fietsenstalling Driemanspolder, gelijk de huidige situatie op zondag).

Er kan géén gebruik gemaakt worden van de openbare sanitaire voorzieningen in de fietsenstallingen Noordwaarts, Centrum-West en Cadenza.

Deze maatregelen blijven voorlopig van kracht en zijn afhankelijk van verdere ontwikkelingen.

fietsen in stalling


Aanleg openbaar gebied bij Gymworld (08/06/2020)

De bouw van Gymworld is bijna klaar. Komende weken wordt gewerkt aan de aanleg van het omliggende openbare gebied, aansluitend aan de bestaande verharding ter hoogte van Cultuurpodium De Boerderij. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:

Fase 1: Het terrein ter hoogte van het gebouw, oplevering 17 juli

Tijdens deze werkzaamheden wordt de (tijdelijke) langzaam verkeerroute langs het werkterrein van De Boerderij naar de Verlengde Meerzichtlaan en vice versa afgesloten. Fiets- en voetgangers worden omgeleid over het fietspad langs de Amerikaweg.

Fase 2: Resterende terrein, oplevering begin september

Tijdens deze fase wordt de route van De Boerderij naar de Verlengde Meerzichtlaan en vice versa weer opengesteld.


Wijziging parkeertarieven en parkeertijden voor Centrumgebied (30/01/2020)

Per 1 januari 2020 zijn de parkeertarieven gewijzigd en de parkeertijden voor betaald parkeren in het centrumgebied verruimd. De parkeertarieven en parkeertijden voor de parkeergarages in de binnenstad zijn hetzelfde gebleven.

Nieuwe betaald parkeertijden

De betaald parkeertijden zijn per 1 januari 2020 verruimd van 9.00 uur naar 23.00 uur (maandag t/m zaterdag). De betaald parkeertijd op zondag is niet gewijzigd (12.00-17.00 uur). Ook de betaald parkeertijden rondom de Dorpsstraat zijn hetzelfde gebleven (maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00  uur en vrijdagavond van 18.00-21.00 uur).

Nieuwe parkeertarieven

Het uurtarief in het centrumgebied is verhoogd van € 1,50 naar € 2,40. Het dagtarief is verhoogd van € 7,- naar € 11,10. Deze nieuwe parkeertarieven gelden ook voor het gebied rondom de Dorpsstraat.

Leges

Het tarief voor een eerste bewonersvergunning in het centrumgebied is verhoogd van € 16,- (alleen legeskosten) naar € 45,- (€ 29,- en € 16,- legeskosten).

Kijk voor meer informatie over de nieuwe betaald parkeertijden en tarieven op: www.p1.nl/parkeren/zoetermeer.

Verkeersbord Betalen bij parkeerautomaat